Loading...

Кратко описание на марката Opex

По време на тези 40+ години лидерство от семейството на OPEX, OPEX създаде репутация за стабилни ценности: високо качество, изключително обслужване на клиентите, стабилност, стопанисване и непоколебима независимост на стоите часовници.

 Използвайки огромна глобална работна сила на преките служители, OPEX обслужва различни държави в източна и западна европа и е конкурент с висок пазарен дял, включително финансови услуги, застраховане, здравеопазване, държавно управление, търговия на дребно, нестопански предприятия, комунални услуги, телекомуникации, бюра за услуги, образователни институции и операции по изпълнение.

 За да поддържаме ангажимента си към най-високите стандарти за качество, ние контролираме всички аспекти на продуктовия дизайн.